Léčba v lázních pomáhá i při léčbě cukrovky

Cukrovka nebo Diabetes mellitus je jedním z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění dnešní doby. Trpí na ní stovky milionů lidí žijících po celém světě a spojuje se především s nesprávnou životosprávou. Cukrovku má pacient obvykle na krku až do konce života a pokud se neléčí, může někdy vést k různým zdravotním komplikacím – například k dialýze. Dnes však známe několik možnosti léčby, se kterými se dá onemocnění zmírnit. Mezi ně dokonce patří i léčení v lázních.

Koupele a cukrovka

Cukrovka vzniká poruchou tvorby hormonu inzulínu nebo jeho nedostatkem. Rozlišujeme přitom dva typy cukrovky:

  • Diabetes 1. typu se zvykne objevit již v dětském věku a je důsledkem nedostatečné produkce inzulínu.
  • Diabetes 2. typu se týká především dospělých pacientů a je způsoben nezdravým způsobem života.

Cukrovka se také objevuje během těhotenství, jde o tzv. gestační diabetes. Během těhotenství totiž kvůli hormonům kolísá i hladina cukru. Po porodu ale tento typ cukrovky obvykle mizí.

S cukrovkou se pojí i řadu dalších zdravotních problémů. K těm nejčastějším patří hlavně:

  • vysoký krevní tlak
  • kardiovaskulární choroby
  • onemocnění ledvin
  • diabetická noha
  • poškození zraku
  • diabetická neuropatie a mnohé jiné

Způsoby léčby cukrovky

Na cukrovku se navzdory výzkumům stále nepodařilo najít účinnou léčbu, která ji z našich životů vymaže, ale existují možnosti, se kterými se dá poměrně úspěšně dostat pod kontrolu. Při lehčím typu cukrovky pacienti zvládnou svoji diagnózu s cvičením a dietou.

Koupele

V těžších případech to však nestačí, proto se přidává i medikamentózní léčba, a to buď v podobě tabletek, nebo přímo inzulínu prostřednictvím podkožních nebo nitrožilních injekcí.

Léčba v lázních pomáhá při léčbě cukrovky

Na delší období může stav pacienta zlepšit prostřednictvím pobytu v lázních a pitné léčby. Lázeňská léčba je založena na pití silně mineralizované vody, různých procedurách a také dietním stravování. Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, úprava jídelníčku je při této diagnóze (ale i mnoha jiných) mimořádně důležitá.

Takovou léčbu na základě zdravotního stavu může navrhnout ošetřující lékař, ale schválit ji musí zdravotní pojišťovna. Cukrovka přitom patří do kategorie B, čili pojišťovna hradí léčbu jen částečně – jen procedury. Poplatek za ubytování a stravu je v režii pacienta.

Léčba cukrovky má v lázeňství již dlouhou tradici. Vždyť nejvýznamnější praktický lékař své doby v Německu a autor mnoha publikací, doktor Hufeland, ji doporučoval již v roce 1815. V té době se cukrovce mluvilo úplavice cukrová a v podstatě do objevení inzulínu diabetici ani jinou možnost k léčbě neměli.